Special needs school project

Update II

De bouw van de school begint nu echt op te schieten! Er wordt met man en macht doorgewerkt en liggen goed op schema.

Update! 

Hierbij de laatste foto's van de bouw van de school.. Het is nu al prachtig :-)

De bouw van de school vordert gestaag!

Klik hier voor de video van de laatste update.

CONTRACT GETEKEND EN BOUW GESTART SCHOOL VOOR KINDEREN MET BEPERKING

Klik hier voor meer beelden

FHP NEDERLAND DONEERT € 42.750 AAN MEDI-AID
VOOR BOUW SCHOOL KINDEREN MET BEPERKING

Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka ontvangt van Stichting Family Help Programma (FHP) een bedrag van € 42.750 voor de bouw van een school voor kinderen met een beperking op Sri Lanka.
Voorzitter Martin Joziasse van Stichting Medi-Aid: “Ik ben voorzitter Fons Catau en het FHP-bestuur ongelooflijk erkentelijk voor deze ruimhartige donatie. Hiermee kunnen maar liefst drie verdiepingen van het gebouw worden gefinancierd. Nog een te gaan! Het FHP heeft haar hart laten spreken en ons tien stappen extra bij ons einddoel gebracht, het realiseren van een schoolgebouw waar kinderen met een beperking kunnen werken aan een goede toekomst. Dat is iets wat op Sri Lanka geen vanzelfsprekendheid is, maar straks wel wordt. Het zou in deze lastige tijden een prachtig lichtpuntje zijn.”
Voorzitter Fons Catau van het FHP: “Een prachtig project. Kinderen met een beperking moeten volwaardig deel kunnen nemen in de maatschappij. Het begint bij onderwijs!”
Het St. Thomas Catholic College Seeduwa van Father Kennedy biedt kinderen die geen regulier onderwijs kunnen volgen wegens economische of sociale barrières de kans zich alsnog te ontwikkelen. Steeds vaker kloppen ook ouders van gehandicapte kinderen bij de school aan met de vraag voor scholing. Het St. Thomas Catholic College wil dit graag bieden, maar heeft daar niet de faciliteiten noch de ruimte voor binnen het bestaande gebouw. Niet alleen hebben deze kinderen speciale aandacht nodig vanwege hun beperkingen, ook de infrastructuur moet daarop worden aangepast. Om ook deze kinderen uit hun isolement te halen en een waardige plaats in de gemeenschap te geven, is besloten een apart schoolgebouw bij te bouwen. De lokale bevolking is uitermate gemotiveerd om hierbij te helpen en de ouders van de kinderen en sponsoren hebben inmiddels ook een deel van de benodigde financiën bijeengebracht. Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka zet zich in om het restant die benodigd is om dit unieke project te realiseren.
Dankzij de gift van FHP Holland, een actie van Wilde Ganzen (€ 33.000) en sponsorbijdragen van Wings of Support (€ 5.000 voor het aanleggen van invalidetoiletten) en particulieren is nu nog € 14.250 nodig om de droom van Father Kennedy en Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka te verwezenlijken.
Wilt u ook een steentje bijdragen?
Stort uw bijdrage op NL35 INGB 0661870839 tnv Medi-Aid te Breukelen
(BIC: INGBNL2A).

Special Needs School

Medi Aid in samenwerking met Wilde Ganzen en Wings of Support ondersteunt een uniek project. De bouw van een school voor kinderen met special needs geïntegreerd in het reguliere onderwijs. Klik hier voor het overzicht van het gehele project.