Gedragscode Medi-Aid


Onze verantwoordelijkheid naar de deelnemer

Medi-Aid doet haar uiterste best om de deelnemer zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd in het buitenland. We geven eerlijke informatie en realistische verwachtingen. Het oriëntatie interview en/of de geboden trainingen voor vertrek bieden de kans om de deelname tot in detail te bespreken. Het programma handboek is ontworpen om een goede indruk te geven van het leven als vrijwilliger in een ontwikkelingsland. In Sri Lanka staat onze lokale partner klaar om te helpen een waardevolle tijd te ervaren. 
 
Toch ligt de verantwoordelijkheid voor een fijne tijd in het buitenland grotendeels bij de deelnemer zelf. Voor de vrijwilliger is belangrijk om zich te realiseren dat hij of zij in een ander land met een andere cultuur extra voorzichtig dient te zijn. Wij geloven dat, wanneer de gegeven adviezen van Medi-Aid Nederland en Medi-Aid in Sri Lanka opgevolgd worden de deelnemer, tezamen met het gezonde verstand, een veilige en waardevolle tijd in het buitenland tegemoet gaat. Toch weten we uit ervaring dat een lijstje met specifieke do’s en don’ts verwoord in deze gedragscode noodzakelijk is om onduidelijkheden en ongewenste problemen te voorkomen. 

Deze gedragscode, ook wel Code of Conduct genaamd, specificeert de belangrijkste voorwaarden voor projecten georganiseerd door Medi-Aid Nederland. 
 
Medi-Aid hanteert de volgende uitgangspunten voor vrijwilligers.

Algemeen
De deelnemer:

Respecteert het project in Sri Lanka waar hij of zij geplaatst is. Volgt instructies en geboden adviezen op en gedraagt zich niet op een manier die de reputatie van Medi-Aid of het project waar de deelnemer werkt schade toe kan brengen. 
Leest en begrijpt zijn of haar reisverzekering en onderneemt geen activiteiten die niet gedekt zijn. 
Steunt zijn of haar medevrijwilligers en respecteert hun diversiteit (nationaliteit, achtergrond, taal, geloof, seksuele voorkeur etc.).
Koopt geen spullen van minderjarige straatverkopers. 
 
Cultureel
De deelnemer:

Kleedt zich respectvol: als vrouw bedekt de deelnemer knieën, schouders, buik en boezem. Mannen bedekken hun schouders en knieën en lopen niet in het openbaar in ontbloot bovenlijf. 
Respecteert de lokale wetten en de gebruiken van de lokale gemeenschap waar de deelnemer verblijft en werkt. Bedenkt dat politie en ander overheidspersoneel in hoge functies soms onprofessioneel kunnen reageren op diverse situaties. 
Maakt geen opmerkingen die gezien kunnen worden als vernederend, beledigend, seksistisch of racistisch. 
 
Alcohol, drugs en roken
De deelnemer:

Volgt het geboden advies van Medi-Aid met betrekking tot alcoholconsumptie op. Drinkt nooit alcohol op het project. 
Wanneer de deelnemer alcohol drinkt in vrije tijd dan doet hij of zij dit met mate en denkt om de eigen veiligheid. Indien de deelnemer tijdens het werken op het project onder de invloed van alcohol is of zijn er merkbare invloeden van alcoholconsumptie op de prestaties als vrijwilliger dan zal Medi-Aid je vragen het programma direct te verlaten. 
De deelnemer is discreet met tabak consumptie. Doet dit in de accommodatie in de toegestane ruimtes. Rookt in Sri Lanka nooit in het openbaar.
Koopt, gebruikt en/of verhandelt nooit drugs. Zelfs geen marihuana. De gezondheidsrisico’s zijn onbekend en de wetgeving met betrekking tot drugs is in Sri Lanka veel strenger dan in Nederland en België. 

In de accommodatie
De deelnemer:

Respecteert de huisregels, houdt de kamer schoon, ruimt afval op en helpt mee om de accommodatie een prettige plek te houden voor iedereen. 
Kleedt zich respectvol in gezamenlijke ruimtes. 
Nodigt ‘s avonds geen vrienden of gasten van buiten uit in de accommodatie. 
Rapporteert altijd wanneer hij of zij iemand in de accommodatie ziet die niet herkend wordt. 
 
Reizen en transport
De deelnemer:

Is alert en loopt of fietst ‘s avonds nooit alleen. 
Draagt geen waardevolle sieraden, horloges en zonnebrillen of grote sommen geld bij zich. 
Volgt de adviezen van Medi-Aid met betrekking tot het gebruik van openbaar vervoer in Sri Lanka. 
Vermijdt plaatsen die bekend staan als onveilig. Medi-Aid informeert over zulke plaatsen in Sri Lanka. 
Gaat nooit liften in Sri Lanka. 
 
Gezondheid en veiligheid
De deelnemer:

Bedenkt dat de hygiëne standaard in Sri Lanka niet hetzelfde is als in Nederland en België en dat hij en of zij tijdens reis en verblijf extra voorzichtig dient te zijn. 
Verricht geen werk waarvan hij en of zij denkt dat het riskant of gevaarlijk is (bijvoorbeeld het bedienen van zware machines of medische hulp moeten bieden waarvan de deelnemer geen verstand heeft) en bespreekt dit direct.
Gebruikt nooit geweren of ammunitie die worden aangeboden, ook niet voor de grap of als sport. 
Wanneer de deelnemer een familie van de lokale gemeenschap bezoekt doet deze dit altijd met een medevrijwilliger of een (lokale) vriend die hij of zij vertrouwd.  
Vermijdt grote bijeenkomsten zoals (politieke) demonstraties.

Op het project
De deelnemer:

Begint en eindigt werkzaamheden op tijd en voldoet aan het verwachte aantal uren dat hij en of zij als vrijwilliger aanwezig dient te zijn op het project waar hij of zij geplaatst is.
Informeert de projectcoördinator wanneer hij of zij niet kan komen werken.  
Voltooit alle rapportage en administratieve taken die het project verwacht. 
Bevindt zich nooit alleen met een kind in een afgesloten ruimte. Houdt altijd de deuren en ramen open.
Maakt geen foto’s van naakte of zieke personen. Is discreet met het plaatsen van foto’s op internet en social media.
Houdt gepast afstand en gedraagt zich professioneel. Minimaliseert fysiek contact met eventueel betrokken patiënten en realiseert zich dat hij of zij geen constante factor is op het project. Voorkomt hechtingsproblematiek en werkt bindingsstoornissen niet in de hand.
Geeft nooit direct geld aan personeel op het project.
Iedere vorm van lijfelijke straffen is onacceptabel. Rapporteert incidenten altijd aan de lokale partner organisatie. 
Vrijwilligers dienen de problemen die ze ervaren op hun project en in de accommodatie direct te bespreken met de projectcoördinator, Wimal van Medi-Aid Sri Lanka en/of Medi-Aid Nederland om samen een oplossing te vinden. 

Onacceptabel gedrag

Medi-Aid monitort het gedrag van vrijwilligers tijdens het programma. Wanneer een vrijwilliger onacceptabel gedrag vertoont behouden zowel het lokale project in Sri Lanka als Medi Aid het recht om de vrijwilliger te verwijderen van het programma. Zo’n beslissing kan per direct worden genomen en kan niet worden aangevochten door de vrijwilliger. Het gaat in zo’n situatie altijd om ernstige overtredingen. De exacte reden(en) zal Medi-Aid Nederland en Medi-Aid Sri Lanka met de deelnemer bespreken en schriftelijk bevestigen.
Definitie onacceptabel gedrag
Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Daarnaast alle handelingen die in strijd zijn met hetgeen beschreven is in deze gedragscode
        
Klachtenprocedure
Medi-Aid en haar partners willen dat hij of zij een veilige en waardevolle ervaring als vrijwilliger opdoet. Met een probleem of klacht gaat hij en of zij altijd in eerste instantie naar de coördinator van het project waar hij of zij geplaatst is. Wanneer zij niet kunnen helpen met het vinden van een gepaste en bevredigende oplossing neemt hij of zij contact op met Medi-Aid in Nederland hier wordt direct doorverwezen naar het bestuurslid verantwoordelijk voor het project.

Risico’s
Deelnemen aan het Medi-Aid programma in Sri Lanka brengt een aantal risico’s met zich mee die de programma deelnemer accepteert. Medi-Aid is niet verantwoordelijk voor eventuele schade opgelopen door deelname aan het project in materiele en of in immateriële of fysieke zin.

Annulering van het programma
Wanneer de deelnemer tijdens de inschrijfprocedure en na boeking van ticket de aanmelding annuleert betaalt hij of zij annuleringskosten c.q. ticketkosten. 
Wanneer de deelnemer het programma annuleert of zich tussentijds terugtrekt wanneer je al in Sri Lanka bent dient dit verzoek schriftelijk ingediend te worden bij Medi-Aid. Vanaf dan kan hij en of zij niet langer gebruik maken van de begeleiding en geboden services en krijgt geen restitutie voor de eventuele betaalde programma en accommodatie kosten. Daarnaast wordt voor de deelnemer gemaakte kosten terugbetaald aan Medi-Aid. Bij annulering door Medi-Aid betaalt Medi Aid de kosten.
Alleen in het geval van voortijdige terugkeer naar Nederland of België vanwege ziekte of andere ernstige, onvoorziene situatie, kunnen Medi-Aid Nederland en Sri Lanka samen besluiten de deelnemer een deel van de kosten te restitueren of het terugbetalen van gemaakte kosten door Medi-Aid kwijt te schelden
Hieraan kan je echter geen rechten ontlenen.  
 
Medi-Aid behoudt het recht om deze gedragscode te allen tijde te veranderen of aan te passen. Vrijwilligers zullen hiervan direct op de hoogte worden gebracht per e-mail