Handboek vrijwilligers 

Medi-Aid Vrijwilligersbeleid

GOEDGEKEURD Bestuursvergadering 5 maart 2019

Waarom inzet vrijwilligers/ ambassadeurs

Medi-Aid maakt onderscheid tussen twee soorten vrijwilligers

Ambassadeurs die veelal ondersteunend zijn aan de activiteiten binnen Nederland.Vrijwilligers die ondersteunend zijn binnen Nederland en of door Medi-Aid uitgezonden worden ten behoeve van projecten in Sri Lanka.

Om de doelstelling van Medi-Aid te verwezenlijken is de inzet van vrijwilligers en/of ambassadeurs van groot belang. Zij hebben contacten op lokaal niveau en zijn persoonlijk en direct betrokken bij Medi-Aid. Enthousiaste mensen die de doelstelling van Medi-Aid onderschrijven en zich hiervoor vrijwillig en zonder vergoeding willen inzetten.

Wat verstaat Medi-Aid onder vrijwilligerswerk?

Medi-Aid verstaat onder vrijwilligerswerk, werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van de doelstelling van Medi-Aid zowel in Nederland als in Sri Lanka. Vrijwilligers/ambassadeurs kunnen lokaal werken en er is ruimte voor eigen initiatief.

De vrijwilliger/ambassadeur verricht vrijwilligerswerk op persoonlijke titel en Medi-Aid kan niet aansprakelijk worden gesteld bij calamiteiten, ongevallen en materiele schade.

Bestuursleden van Medi-Aid kunnen om advies gevraagd worden en ondersteunend zijn.

Wat verstaat Medi-Aid onder vrijwilligersbeleid?

 Het geven van richtlijnen welke nodig zijn om vrijwilligers/ambassadeurs tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven en wel zo dat de doelstellingen van Medi-Aid daarmee gediend zijn.

Waarom vrijwilligersbeleid?

Om duidelijkheid te geven aan vrijwilligers/ambassadeurs.

Als stimulans voor (nieuwe) vrijwilligers/ambassadeurs om het doel van Medi-Aid te kunnen bereiken.

Vergoeding

Vrijwilligers verrichten hun activiteiten zonder vergoeding. Uitzondering hierop is uitzending van vrijwilligers naar Sri Lanka ten behoeve van grotere projecten aldaar te verrichten. Indien budgettair mogelijk zal (gedeeltelijke)vergoeding plaatsvinden van reis en of verblijfskosten gerelateerd aan het project in Sri Lanka.

Aan welke activiteiten wordt (bijvoorbeeld) gedacht

Werven van donateurs (b.v. familie, vrienden, kennissen etc.)

Het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen

Het organiseren van promotieactiviteiten

Het geven van presentaties op b.v. scholen, verenigingen, clubs

Fondsen werven

Kennisoverdracht, advies etc.

Wat heeft Medi-Aid de vrijwilliger/ambassadeur te bieden?

Medi-Aid vindt het belangrijk om een persoonlijke band te hebben met de vrijwilligers die zich inzetten voor Medi Aid en staat open voor eigen initiatieven en ideeën. Het vrijwilligersprogramma specialiseert zich onder andere in het aanbieden van vrijwilligerswerk bij betrouwbare projecten in Sri Lanka waar de vrijwilliger daadwerkelijk een bijdrage kan leveren. Medi-Aid zorgt voor goede voorlichting, training en begeleiding vòòr en tijdens de vrijwilligerswerk periode in het buitenland.

In Sri Lanka werkt Medi-Aid samen met een partner organisatie, Medi-Aid Sri Lanka.Het samenwerken met een lokale partner betekent dat een betrouwbaar en persoonlijk programma geboden kan worden.

Informatie

Een keer per jaar ontvangen de vrijwilligers/ ambassadeurs:

Jaarverslag

Begroting

(Bijgestelde) beleidsplan

Medi-Aid zal voor informatieverstrekking gebruik maken van e-mail nieuwsbrieven en een speciaal vrijwilligersgedeelte op de website. Daarnaast ontvangt elke vrijwilliger/ambassadeur de gedragscode Medi-Aid. Deelnemers aan projecten in Sri Lanka ontvangen tevens het Handboek voor vrijwilligers.

Evaluatie vrijwilligersbeleid

Een keer per jaar vindt er door het bestuur van Medi-Aid een evaluatie van het vrijwilligersbeleid plaats. Daar waar nodig kan het beleid worden bijgesteld.

Medi-Aid probeert de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
Mocht u echter toch een klacht hebben dan kunt u onze klachtenregeling inzien.

N.B.Deze notitie is integraal onderdeel van de gedragscode deelnemers projecten Medi-Aid

Steun Medi-Aid structureel of eenmalig.
Help ouderen en gehandicapten in Sri Lanka.