Help ons helpen

Naam van de Stichting

Stichting Medi-Aid Holland – Sri Lanka

RSIN/ fiscaal nummer               -        Kamer van Koophandel nummer

ANBI 812854159                                  -         KvK28095859

Contactgegevens

Administratie:
mobile: +31 6 19 989 250

Adres:
p/a Straatweg 22
3621 BN Breukelen
Nederland

E-mail:
info@medi-aid.nl

Bestuur in Nederland

Voorzitter – dhr MJT Joziasse
Secretaris – vacature
Penningmeester – mw G. Pel - Wouters
Algemeen lid – mw CTH van den Heuvel  - belast met beleidsontwikkeling
Algemeen lid – dhr E. Hamer - belast met PR & Communicatie
Algemeen lid – mw C Hoffmans - belast met onderwijs en curriculum
Algemeen lid – dhr B Verkuil - belast met onderwijs en curriculum