Help ons helpen

Het ontstaan van Medi-Aid

Het idee om een hulpverleningsorganisatie op te richten ter ondersteuning van de allerarmsten en kansarmen in Sri Lanka voert terug naar het jaar 1999 toen voorzitter Martin Joziasse voor het eerst Sri Lanka bezocht. Hij werd daar getroffen door de armoede die er onder een enorm grote bevolkingsgroep heerste en het schrijnend tekort aan medisch en verpleegkundig materiaal in de lokale ziekenhuizen.

Tegelijkertijd realiseerde hij zich hoe 'gewoon' het in Nederland is om na verloop van tijd soms complete inventarissen in ziekenhuizen en verpleeghuizen te vervangen door nieuw. Eenmaal terug in Nederland wist hij beslag te leggen op materiaal uit een instelling, verscheepte het naar Sri Lanka en te schonk het aan lokale ziekenhuizen, bejaardenhuizen en weeshuizen waardoor vele mensen 'geholpen' werden. De missie was er!

Al snel bleek dat dit concept instellingen en particulieren aansprak, want er werden er verschillende soorten materialen beschikbaar gesteld, zoals enkele ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, een grote hoeveelheid linnengoed, kleding en knuffels. Maar niet alleen materiaal werd aangeboden, ook waren er instellingen, bedrijven en particulieren die de transportkosten voor hun rekening wilden nemen.

Dit was het moment waarop besloten werd om het geheel meer te structureren, te coördineren en te bewaken door het onder te brengen in een Stichting die van meet af aan de naam Medi-Aid Holland / Sri Lanka zou gaan dragen. In september 2002 was door de aanvaarding en ondertekening van de notariële statuten de Stichting Medi-Aid een feit en werd de stichting eveneens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden.