Training 2002

Training zusters Dutch Welcome Village

Badalgama 2002

Welcome Village 2002

Aanleiding en toelichting

In 2002 startte Medi-Aid, in samenwerking met het Family Help Programme (FHP) met het geven van scholing van 2 weken aan een 20-tal verzorgend personeelsleden van het Welcome Village.

Deze scholing was bedoeld om het personeel bekend te maken met de basiskennis en de basisvaardigheden van de ouderenzorg.

Afgezien van een aantal gediplomeerde verpleegkundigen, was het merendeel van de deelnemers aan deze scholing ongeschoold.

Ouderenzorg werd (wordt) in Sri Lanka namelijk niet gezien als een professie, terwijl dit juist wel nodig was gelet op de mate van zorg aan en voor de bewoners van het Welcome Village.

Nederlandse trainersploeg

De Nederlandse trainers ploeg in 2002 waren allen als professionals werkzaam in de ouderenzorg (Verpleeghuis Maria-Oord te Vinkeveen): 2 verpleegkundigen, waarvan 1 tevens docent verpleegkunde en een fysiotherapeut.

Combinatie theorie & praktijk en examen

De scholing bestond uit een combinatie van theorie en praktijk. Behandeld werden de meest voorkomende psychogeriatrische en somatische ziektebeelden waaraan de bewoners van het WelcomeVillage leden.

Zo werd het herkenbaar voor de deelnemers en kon men de opgedane kennis ook direct (leren) toepassen in de praktijk. De Srilankaanse verpleegkundigen fungeerden, ook na het vertrek van het trainersteam, als vraagbaak en hulp in de praktijk.

De scholing werd aan het einde van de 2 weken afgesloten door een schriftelijk examen. Helaas slaagde er een deelnemer niet vanwege ziekte.