Nieuws

Eerste steen voor Special Needs school

14 november 2019

Under construction

Voorbereiding voor Special Needs school

13 november 2019

Under construction

Training 2019 succesvol afgerond

21 november 2019

Blije gezichten bij de cursisten die deel hebben genomen aan de trainingen. Zij zijn allen geslaagd! Klik hier voor de gehele rapportage!

Training 2019

02 oktober 2019

De eerste training van 2019 is van start!

Dank HUMAVI!

29 juli 2019

Opnieuw een fantastische steun voor Medi Aid. Dankzij Stichting HUMAVI uit Mijdrecht ontvingen wij het prachtige bedrag van 7500 Euro ten behoeve van ons onderwijsproject in Sri Lanka. Dankjewel Bestuur van HUMAVI !!

Donatie nabestaanden bomaanslag Sri Lanka

09 juli 2019

De opbrengst van onze gezamenlijke inspanning heeft een prachtig bedrag opgebracht. Dit werd 4 juli overhandigd aan St.Thomas College Father John Kennedy. Particuliere giften en giften van WOS en FHP maakten dit bedrag mogelijk in samenwerking met Steun ons Steunen !!

Overhandiging cheque voor Special needs school

04 juli 2019

Medi Aid in samenwerking met WOS ondersteunt een uniek project. De bouw van een school voor kinderen met special needs geïntegreerd in het reguliere onderwijs. Het gezamenlijke bedrag van WOS en Medi Aid is bestemd voor aangepaste toiletten en overige noodzakelijke aanpassingen. Het bedrag werd symbolisch overhandigd aan Father Kennedy van St.Thomas College in Seeduwa.

Beschermvrouwe Martine Bijl overleden

04 juni 2019

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Martine Bijl, de beschermvrouwe van Medi-Aid, is overleden. Martine had niet alleen een warm hart voor acteren en presenteren, maar ook voor ouderenzorg, een van de speerpunten in Sri Lanka van Medi-Aid.

Al vlak na de oprichting van Medi-Aid in 2002 was Martine dan ook bereid haar naam aan onze stichting te verbinden.

Namens het bestuur wensen we de nabestaanden veel sterkte om het verlies van deze bijzondere vrouw te verwerken.

Medi Aid Sri Lanka doneert meubilair voor kinderen van school in Kilinochchi

10 mei 2019

Dankbare en blije gezichten bij de OMI priesters en de kinderen van de school in Kilinochchi met het geschonken meubilair.

SRI LANKA-STICHTINGEN SLAAN HANDEN INEEN

25 april 2019

DONEER EN HELP DE SLACHTOFFERS VAN DE TERREURAANSLAG

Stichting Medi-Aid Sri Lanka-Holland en stichting Steun ons Steunen hebben de handen ineengeslagen en zijn een inzamelingsactie gestart ten bate van de slachtoffers en nabestaanden van de terreuraanslagen op Eerste Paasdag in Sri Lanka.

Beide stichtingen opereren al jaren in het getroffen gebied en beiden hulp en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en kinderen (met een beperking). Medi-Aid heeft al jarenlang een intensieve samenwerking met St. Thomas Catholic College van Father Kennedy in Seeduwa. In juli van vorig jaar gingen er nog ruim 300 schoolsets en andere onderwijshulpmiddelen naar deze school toe zodat kinderen onderwijs konden gaan volgen. Bij de aanslagen van deze week in onder meer Colombo / Negombo zijn van de school van Father Kennedy verschillende kinderen en ouders omgekomen of gewond geraakt. Er is dringend hulp nodig en behoeft aan veel basale zaken, veiligheid en geborgenheid.

Laat Uw hart spreken voor dit alweer getroffen land en stort uw bijdrage op NL35INGB0661870839 tnv Medi-Aid te Breukelen (BIC: INGBNL2A). Iedere gift is belangrijk en komt voor 100% bij de getroffenen terecht.

DEEL DIT BERICHT!
Wij stellen het zeer op prijs als u deze post / dit bericht zoveel mogelijk wilt delen op alle (social media) kanalen en roepen andere Sri Lanka stichtingen die door het CBF erkend zijn nadrukkelijk op om zich ook bij deze actie aan te sluiten.

Obadabohomma istutu - Hartelijk dank!

www.medi-aid.nl
www.steunonssteunen.nl

Vertrek Jacques Wartna

12 maart 2019

Vanwege zijn vele (vrijwillige) activiteiten heeft Jacques, helaas, een keuze moeten maken om een aantal werkzaamheden af te stoten. Jacques heeft in de 4 jaar dat hij bestuurslid was een hele belangrijke rol gespeeld in de professionalisatie van onze Stichting waaronder nieuwe statuten en de erkenning van het CBF. We bedanken Jacques voor zijn kritische blik en zijn inzet!!!

Medi-aid eregast bij kerstviering St Thomas 

16 december 2018

Wat een eer! Medi-aid als eregast bij de kerstviering op het St Thomas, de school van Father Kennedy. Met als kers op de taart.. een speech van onze voorzitter voor ruim 3000 bezoekers! 

Meubilair dankbaar in gebruik genomen

30 augustus 2018

Meubilair is gearriveerd en in gebruik genomen!! Father Kennedy en de schoolkinderen zijn zeer gelukkig met de nieuwe spullen. 

2e container aangekomen in Sri Lanka

01 augustus 2018

Gisteravond is de 2e container aangekomen en is gelost !! Naast de geweldige bijdrage van Steun ons Steunen werden er ook materialen verzonden voor HAVONOS en S2T. Een groot compliment voor iedereen die heeft bijgedragen aan het bereiken van dit doel. Bedankt !!!

Alweer een mijlpaal bereikt! CBF erkend!

28 juli 2018

Op 27 juli 2018 ontvingen we de boodschap van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dat we de eisen hebben behaald!! Natuurlijk zijn we erg blij met deze prestatie !! We moeten PARTIN bedanken voor hun steun om de juiste procedures te volgen!
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF, www.cbf.nl) is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 fondsenwerving door goede doelen bewaakt. Het CBF heeft als taak het bevorderen van betrouwbare fondsenwerving en uitgaven door fondsenwervende organisaties te beoordelen en informatie en advies te geven aan overheidsinstellingen en het publiek. Wanneer een goed doel door het CBF (CBF-erkend goed doel) als een goed doel wordt erkend, kunt u erop vertrouwen dat de organisatie zorgvuldig is beoordeeld.

NIeuwe statuten

25 juli 2018

Een heugelijk feit vandaag: voorzitter van Medi-Aid Martin Joziasse (links) en secretaris Jaques Wartna ondertekenen, na herijking van de oude statuten die inmiddels > 15 jaar oud waren, de nieuwe statuten van Medi-Aid bij notarispraktijk Jansen & Partner in Vleuten. Medi-Aid voldoet met de nieuwe statuten aan de veranderde wettelijke eisen en regelgeving. Daarnaast voldoen deze aan de eisen voor het behoud van de ANBI-status.

De eerste van vier containers aangekomen in Sri Lanka

25 juli 2018

Na een lange zeereis per container zijn de eerste schoolsets (bureaus, stoelen etc.) gearriveerd bij St. Thomas Catholic College van Father Kennedy in Seeduwa Sri Lanka. Vrijwilligers laden alles uit. De schoolsets zijn bedoeld voor kansarme kinderen en gehandicapte kinderen die onderwijs (willen) volgen en zijn beschikbaar gesteld door Het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven en door Medi-Aid vrijwilligers ingeladen en verscheept. Ook de andere hulpgoederen waaronder rolstoelen, toiletstoelen, tilliften etc., beschikbaar gesteld door Steun ons Steunen, zijn op de plaats van bestemming en gelijk dankbaar in gebruik genomen. Hulp helpt!

Feestelijke opening

22 juli 2018

De bouw van het elderly home van de Bisschop is vandaag feestelijk geopend. De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek gedaan en voelen zich al helemaal thuis. Voor meer foto's klik hier.

Het tweede deel van de 300 schoolsets staan klaar voor transport

26 juni 2018

Dankzij de inspanningen van velen hebben we gisteren 190 schoolsets, bureaus, stoelen, schoolborden en beamers uit een groot aantal klaslokalen gehaald en deze in een container kunnen zetten die bestemd is voor St. Thomas Catholic College van Father Kennedy in Seeduwa.
Daarmee komt het totaal met die van anderhalve week geleden uit op maar liefst meer dan 300 setjes en andere onderwijshulpmiddelen waar straks Srilankaanse kinderen onderwijs mee kunnen gaan genieten.
Daarnaast zijn er ook vele andere hulpgoederen zoals rolstoelen, toiletstoelen en tilliften, beschikbaar gesteld door Steun ons Steunen, meegegaan voor Medi-Aid-projecten. Voor diverse projecten van Havonos, S2T en Steun ons Steunen werd de verscheping verzorgd.
Onze grote dank gaat uit naar het Lyceum Bilthoven dat alle schoolsets gratis ter beschikking heeft gesteld en ons aan alle kanten geholpen heeft, en uiteraard alle vrijwilligers. Samen maken we ons sterk voor hulp aan Sri Lanka, hoe mooi !!

Stichting Steun ons Steunen stuurt ook materialen

17 juni 2018

Naast al het schoolmeubilair heeft onze collega Stichting Steun ons Steunen ( Jo Wouters) een forse hoeveelheid rolstoelen, preventiekussens en matrassen verzameld voor Sri Lanka evenals twee fietsen en een hoeveelheid verbandmateriaal. Samen met een collega werd dit vanuit Valkenburg naar Bilthoven gebracht en daar ingepakt in de container voor transport naar Sri Lanka waar het over ongeveer 3-4 weken zal arriveren.

De eerste sets gaan op transport

16 juni 2018

Gisteren heeft het Medi-Aid team, aangevuld met Jo Wouters van steunonssteunen.nl en een flink aantal vrijwilligers, de eerste 40ft container met 130 schoolsets geladen, voor ons beschikbaar gesteld door het Nieuwe Lyceum in Bilthoven.
Vele handen maken licht werk, samen spannen we ons in voor een school op Sri Lanka. Maandagmiddag 25 juni volgt de tweede lading, nog eens 180 sets.

300 schoolsets!

13 juni 2018

Dankzij de inspanningen van de Firma Mobelli en Heuting hebben wij de beschikking gekregen over meer dan 300 schoolsets inclusief lessenaars, schoolborden voor ons project in Seeduwa. De sets worden beschikbaar gesteld door het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Uiteraard zijn wij iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt erg dankbaar!! Aanstaande vrijdag zal de eerste 40ft container geladen worden en op de 25e de tweede !!! Daarnaast is het goed te vermelden dat tevens verscheping plaats zal vinden van materialen met en van de Stichting van Jo Wouters (steun ons steunen) waarmee een fijne en constructieve samenwerking plaatsvindt. Niet onvermeld mag worden is dat wij dankzij de samenwerking met de Friendship Foundation ( Kirsten Giethoorn) andere projecten in gang hebben kunnen zetten...Samenwerking levert op .. jazeker!! De samenwerking of het samen doen is ontstaan aan de Sri Lanka tafel !!

Persbericht Wings of Support

03 juni 2018

STICHTING MEDI-AID ONDERSTEUNT ONDERWIJSPROJECT SRI LANKA

INVALIDETOILETTEN DANKZIJ DONATIE

WINGS OF SUPPORT

Stichting Medi-Aid, die zich inzet voor kansarme ouderen en kinderen (met een beperking) in Sri Lanka, krijgt een donatie van € 5.131,- van Wings of Support - een particulier maatschappelijk initiatief van medewerkers van KLM - voor het aanleggen van invalidetoiletten op het St. Thomas Catholic College in Seeduwa in Sri Lanka.

Het St. Thomas Catholic College, gelegen op 15 kilometer van het vliegveld, is een initiatief van de Katholieke Kerk in Sri Lanka aldaar en biedt kinderen die geen regulier onderwijs kunnen volgen wegens economische of sociale barrières de kans zich alsnog te ontwikkelen. Steeds vaker kloppen ook ouders van gehandicapte kinderen bij de school aan met de vraag voor scholing. Het St. Thomas Catholic College wil dit graag bieden, maar heeft daar niet de faciliteiten noch de ruimte voor binnen het bestaande gebouw. Niet alleen hebben deze kinderen speciale aandacht nodig vanwege hun fysieke en geestelijke beperkingen, ook de infrastructuur moet daarop worden aangepast.

Omdat het zowel de wens is van rector Fr. D.M.J. Kennedy Perera van het St. Thomas Catholic College als van Stichting Medi-Aid om ook deze kinderen uit hun isolement te halen en een waardige plaats in de gemeenschap te geven, is besloten een apart bijgebouw te bouwen. De lokale bevolking is uitermate gemotiveerd om hierbij te helpen en de ouders van de gehandicapte kinderen en sponsoren hebben inmiddels 50% van de benodigde financiën bijeengebracht. Het is in de Srilankaanse gemeenschap uniek om kinderen met een beperking een dagvoorziening én scholing te bieden die volledig geïntegreerd is met regulier onderwijs. De kinderen met een beperking krijgen hiermee een grotere kans om zelfstandigheid, werkgelegenheid en een beter eigen toekomstperspectief te verwerven.

Stichting Medi-Aid draagt bij aan het inrichten van de klaslokalen met tafels en stoelen, zorgt voor deskundigheidsbevordering van docenten en organiseert scholing op het gebied van Fysiotherapie en Ergotherapie. Dankzij de donatie van Wings of Support kunnen nu ook de noodzakelijke invalidetoiletten worden aangelegd.    Over Sichting Medi-Aid

Stichting Medi-Aid is een kleine, maar slagvaardige en ambitieuze hulpverleningsorganisatie, met zowel een Nederlands als Srilankaans bestuur. Medi-Aid ondersteunt kansarme ouderen en kinderen (met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) in Sri Lanka die daartoe zelf niet (meer) in staat zijn. Deze ondersteuning op het gebied van zorg en onderwijs is bedoeld als een tijdelijke impuls in materiële en in financiële zin. Tijdelijk, want Medi-Aid richt haar ondersteuning zo in dat de hulpvrager uiteindelijk onafhankelijk is. Voor meer informatie: Martin Joziasse, voorzitter, telefoon: 06-19989250.

Over Wings of Support

Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Privacy verklaring

03 juni 2018

Medi-Aid legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals in voorkomende gevallen drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitende gebruikt om informatie te sturen die Medi-Aid betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daartoe een email naar martin_lanka@hotmail.com.

Samenwerking met Partin

12 maart 2018

Partin is de belangenorganisatie voor het gezamenlijke particuliere initiatief. Partin geeft het collectief van kleine goede doelen een stem bij de discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van de groep. De lijfspreuk “samen kunnen we meer, samen doen we meer” vormt de basis voor alle activiteiten die Partin ontplooit.
Zo worden zaken mogelijk gemaakt die een afzonderlijk particulier initiatief niet zou kunnen bereiken, zoals afspraken in de sector over het beperken van de administratieve belasting van kleine goede doelen met een ANBI-registratie, collectieve subsidie-aanvragen en het organiseren van samenwerking. Klik hier voor meer info over Partin.

Medi-Aid doneert muskietennetten aan Welkoms dorp

12 maart 2018

Medi-Aid heeft 40 muskietennetten geschonken aan het Welkoms dorp in Badalgama. Zo hoeven de bedlederige bewoners niet meer tussen de muggen en de vliegen te slapen en kunnen ze genieten van een onverstoorde nachtrust en neemt de kans op denque sterk af.

Wisseling van de wacht.

18 april 2017

Leo gaat het bestuur verlaten, hij zal zich bijven inzetten voor Medi-Aid als ambassadeur en betrokken blijven bij onze mooie stichting. Heel veel dank van ons voor Leo voor alle prachtige dingen die hij heeft gedaan voor Medi-Aid. De vrijgekomen plaats in het bestuur zal worden opgevuld door Edger Hamer. Welkom Edger en namens iedereen van Medi-Aid Holland en Sri Lanka heel veel succes gewenst.

Financiele steun voor nabestaanden van boottragedie Beruwala

28 maart 2017

Medi-Aid heeft een bedrag geschonken aan de Katholieke kerk in Beruwala voor de nabestaanden van de boot ramp van afgelopen februari. Maarliefst 11 mensen zijn hierbij omgekomen, waaronder de ouders van een klein ventje van 15 maanden. De kerk aldaar zal zorg dragen voor de nabestaanden. Klik hier voor een volledig overzicht.

Bijna klaar....

17 januari 2017

De bouw van het Elderly home van bisschop Gomis is zo goed als afgerond. Sterker nog ze zijn al druk doende met de inrichting. De bedden, nachtkastjes en ander door Medi-Aid geschonken meubilair is uit de opslag gehaald, schoongemaakt en wordt momenteel in elkaar gezet. Zie hier voor een volledig overzicht van ons laatste bezoek.

Bezoek Medi-Aid aan Verzorgingshuis in Jaffna

14 december 2016

Alweer een tijd geleden hebben wij met behulp van Lions, een steunstichting en particuliere donaties dit verzorgingshuis in Jaffna kunnen voorzien van bedden, lakens matrassen, kussens muskietennetten. Bij ons jaarlijkse bezoek alles nog goed onderhouden en op de plaatsen waarvoor het bestemd is. Klik hier voor het volledige overzicht van ons bezoek.

Brillen brillen brillen...

10 december 2016

Met grote dank aan Lions Vinkeveen heeft Medi-Aid maarliefst 30 brillen kunnen overhandigen aan Wimal, de voorzitter van ons Srilankaanse bestuur. Hij gaat er voor zorgen dat de brillen bij de mensen terecht komen die deze echt nodig hebben.

Gluren bij de andere buren

05 december 2016

Op verzoek van Havonos heeft Medi-Aid een aantal projecten van hen bezocht in het noorden van Sri Lanka waar zij samen werken met de OMI priesters. Klik hier voor een overzicht van de door ons bezochte projecten.

Gipszaag voor Ayurveda dokter

05 december 2016

Maarliefst 10 jaar geleden schonk Medi-Aid een electrische gipszaag aan deze ayurveda dokter. Na al die jaren de zaag intensief te hebben gebruikt was deze toe aan vervanging. Zeer gelukkig was de dokter met de schenking van een nieuwe zaag.

Bezoek aan Elderly Home Bisschop Gomis

01 december 2016

Afgelopen donderdag kon Medi-Aid eindelijk weer een bezoek brengen aan het in aanbouw zijnde Elderly Home van voormalig aartsbisschop Gomis. Met trots kunnen wij melden dat de bouw bijna klaar is. Binnen nu en een aantal maanden verwacht bisschop de eerste bewoners. Voor het volledige (foto) verslag zie projecten

Gluren bij de buren

12 november 2016

Afgelopen zaterdag had ik de grote eer om aanwezig te mogen zijn bij de opening van het kantoor en restaurant van de stichting van Jo Wouters. Zij zetten zich op een geweldige manier in voor de armen en (visueel) gehandicapten Sri Lankanen in het zuiden van het land. In dit prachtige pand kunnen armen en gehandicapten mensen komen eten, een praatje maken, een boek lezen of een kopje thee komen drinken. Jo en zijn mensen hebben ontzettend veel werk verricht en het resultaat is er naar. Jo je kunt echt heel trots zijn. Wij zijn het in ieder geval op jou!! Meer informatie over Jo en zijn stichting kun je vinden op www.steunonssteunen.com

Taart! 10 jarig bestaan Medi-Aid house

01 november 2016

Ons mooie huisje vierde afgelopen maand haar 10 jarig bestaan. Een mijlpaal en reden genoeg om langs te gaan met taart en dit te vieren met onze bewoners. Een volledig verslag van mijn bezoek aan het huis is hier terug te vinden.

Medi Aid start met vrijwilliger in Sri Lanka voor een jaar!!

04 oktober 2016

Vorige week is Myrna Kranendonk vertrokken naar Sri Lanka. Samen met het bestuur van Medi Aid Holland en Sri Lanka zijn er een aantal opdrachten voor haar uitgewerkt.
1) Bekijken mogelijkheden tot uitbreiding van het Medi Aid House van 6 naar 32 inwoners
2) Mogelijkheden tot samenwerking met 2 stichtingen in Sri Lanka
3) Het ontwikkelen van educatieve programma’s met betrekking tot ouderenzorg
4) Samenwerking met St. Thomas International School met betrekking tot de ontwikkeling van speciaal onderwijs voor gehandicapte kinderen.
5) Het realiseren van een plan voor de 4 opdrachten
Het Nederlandse bestuur wenst haar veel succes bij het realiseren van de opdrachten !!

In nagedachtenis aan Wim Pel

26 februari 2016

Afgelopen zondag is ons zeer gerespecteerd bestuurslid en goede vriend Wim Pel overleden. We zullen hem altijd herinneren als een geweldig persoon met het respect voor het leven en allen die om hem heen waren. Wij wensen zijn vrouw Gisela en de andere familieleden al de kracht om te gaan met dit verlies. We zullen hem nooit vergeten. Rust in vrede.

In nagedachtenis aan Lloyd Perera

03 januari 2015

Enkele minuten geleden bereikte ons het trieste bericht dat onze Sri Lankaanse voorzitter Lloyd Perera is overleden. Lloyd was één van de oprichters van Medi Aid in Sri Lanka en volbracht alle noodzakelijkheden in Sri Lanka die wij niet konden realiseren vanuit Nederland. Hij realiseerde ook de Medi Aid huis. We zullen zijn humor, lach en menselijke kwaliteiten missen. Hij zal de geschiedenis ingaan als een man met een grote persoonlijkheid en een grote betrokkenheid voor arme en gehandicapten mensen. Wij wensen Primrose, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte en moed in de komende dagen.