Special needs school project

Update 2024 II

Het bestuur van Medi-Aid heeft in 2022 het project ‘de bouw van een schoolgebouw voor Special needs kinderen’ (‘kinderen met speciale behoeften’) afgerond. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om in 2024 een stuurgroep te starten bestaande uit de rector van STIC (St. Thomas International College), een bestuurslid van Medi-Aid Sri Lanka en een bestuurslid van Medi-Aid Nederland. Op 2 februari 2024 werd een overeenkomst getekend, na een presentatie door Medi-Aid. In de overeenkomst zijn afspraken opgenomen tussen STIC en Medi-Aid. 

Update 2024

Vandaag St. Thomas Catholic International College - STIC bestuursvergadering met MediAid om onze grote vooruitgang in Seeduwa Sri Lanka te bespreken. Fijn weer met (bijna) alle koppies bij elkaar! :-) Uiteraard werd de school ook uitgebreid bezocht. Zie hier de prachtige foto's gemaakt door Arlette 

Speelgoed en leerhulpmiddelen aangeschaft door Medi-Aid voor de Special Needs School 

Blije gezichten bij de eerste leerlingen van de Special Needs School  (december 2021)

First students.1280x0

Helemaal klaar en feestelijk geopend

De feestelijke opening van ST. THOMAS' KATHOLIEKE INTERNATIONALE COLLEGE in Seeduwa (Sri Lanka)De school in Seeduwa is feestelijk geopend. In Nederland kon Medi-Aid live meekijken via Zoom.Om de laatste fase van de school voor kinderen met speciale behoeften te bereiken, willen we nogmaals onze sponsors bedanken:FHP Nederland, Wings of Support van KLM, Stichting Zuster Imelda Nolet, Stichting Wilde Ganzen, Medi-Aid Sri Lanka en alle particuliere donateurs.Begin 2022 zal het Bestuur van Medi-Aid Nederland naar Sri Lanka gaan om de school te bezoeken en met elkaar onder andere te kijken naar wat er nodig is ter ondersteuning van de medewerkers aldaar en kinderen met speciale behoeften.Op dit moment zijn er ongeveer 20 aanmeldingen van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De aanmeldingen van de kinderen worden in groepjes toegelaten. Zo wordt er op basis van hun handicap en beschikbaarheid van leraren en leer- en hulpmiddelen gekeken wie er wanneer kan starten.Het gebouw is ontworpen met vier grote klaslokalen om plaats te bieden aan ongeveer 15 studenten op elk moment. Nu is slechts één klaslokaal klaar om in gebruik te worden genomen. Maar het begin is er! Op dit moment is de werving van nieuwe leraren en disciplines in volle gang. Dit alles maakt dat de school op korte termijn volledig in bedrijf zal worden genomen.Wij voelen ons zeer gesteund door onze Sponsors en spreken dan ook de hoop uit dat er nog vele nieuwe sponsoren zullen volgen om dit project en vele andere duurzaam te maken.Graag nodigen wij u uit om al onze projecten te volgen via onze website www.medi-aid.nl, onze Medi-Aid Linkedin groep en onze Medi-Aid Facebook groep. Ook is het de moeite waard om rechtstreeks de Facebook pagina te bezoeken van het St. Thomas Catholic College.

Update II

De bouw van de school begint nu echt op te schieten! Er wordt met man en macht doorgewerkt en liggen goed op schema.

Update! 

Hierbij de laatste foto's van de bouw van de school.. Het is nu al prachtig :-)

De bouw van de school vordert gestaag!

Klik hier voor de video van de laatste update.

CONTRACT GETEKEND EN BOUW GESTART SCHOOL VOOR KINDEREN MET BEPERKING

Klik hier voor meer beelden

FHP NEDERLAND DONEERT € 42.750 AAN MEDI-AID
VOOR BOUW SCHOOL KINDEREN MET BEPERKING

Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka ontvangt van Stichting Family Help Programma (FHP) een bedrag van € 42.750 voor de bouw van een school voor kinderen met een beperking op Sri Lanka.
Voorzitter Martin Joziasse van Stichting Medi-Aid: “Ik ben voorzitter Fons Catau en het FHP-bestuur ongelooflijk erkentelijk voor deze ruimhartige donatie. Hiermee kunnen maar liefst drie verdiepingen van het gebouw worden gefinancierd. Nog een te gaan! Het FHP heeft haar hart laten spreken en ons tien stappen extra bij ons einddoel gebracht, het realiseren van een schoolgebouw waar kinderen met een beperking kunnen werken aan een goede toekomst. Dat is iets wat op Sri Lanka geen vanzelfsprekendheid is, maar straks wel wordt. Het zou in deze lastige tijden een prachtig lichtpuntje zijn.”
Voorzitter Fons Catau van het FHP: “Een prachtig project. Kinderen met een beperking moeten volwaardig deel kunnen nemen in de maatschappij. Het begint bij onderwijs!”
Het St. Thomas Catholic College Seeduwa van Father Kennedy biedt kinderen die geen regulier onderwijs kunnen volgen wegens economische of sociale barrières de kans zich alsnog te ontwikkelen. Steeds vaker kloppen ook ouders van gehandicapte kinderen bij de school aan met de vraag voor scholing. Het St. Thomas Catholic College wil dit graag bieden, maar heeft daar niet de faciliteiten noch de ruimte voor binnen het bestaande gebouw. Niet alleen hebben deze kinderen speciale aandacht nodig vanwege hun beperkingen, ook de infrastructuur moet daarop worden aangepast. Om ook deze kinderen uit hun isolement te halen en een waardige plaats in de gemeenschap te geven, is besloten een apart schoolgebouw bij te bouwen. De lokale bevolking is uitermate gemotiveerd om hierbij te helpen en de ouders van de kinderen en sponsoren hebben inmiddels ook een deel van de benodigde financiën bijeengebracht. Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka zet zich in om het restant die benodigd is om dit unieke project te realiseren.
Dankzij de gift van FHP Holland, een actie van Wilde Ganzen (€ 33.000) en sponsorbijdragen van Wings of Support (€ 5.000 voor het aanleggen van invalidetoiletten) en particulieren is nu nog € 14.250 nodig om de droom van Father Kennedy en Stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka te verwezenlijken.
Wilt u ook een steentje bijdragen?
Stort uw bijdrage op NL35 INGB 0661870839 tnv Medi-Aid te Breukelen
(BIC: INGBNL2A).

Special Needs School

Medi Aid in samenwerking met Wilde Ganzen en Wings of Support ondersteunt een uniek project. De bouw van een school voor kinderen met special needs geïntegreerd in het reguliere onderwijs. Klik hier voor het overzicht van het gehele project.

Steun Medi-Aid structureel of eenmalig.
Help ouderen en gehandicapten in Sri Lanka.