Training 2003

Traning zusters Dutch Welcome Village

Badalgama 2003

Welcome Village 2003

Programma

In 2003 ging er opnieuw een Nederlands trainersteam naar het WelcomeVillage om een 20-tal personeelsleden, werkzaam in de zorg, te scholen.

Deze scholing bestond deels uit een herhaling van de theoretische stof en vaardigheden uit 2002. Daarnaast werd er nieuwe kennis overgebracht en werden nieuwe vaardigheden geoefend.

Dit maal lag de nadruk, naast verzorgende aspecten, op de dagbesteding van de bewoners van het Welcome Village en het verlenen van Eerste Hulp.

Opnieuw waren de trainers professionals in de zorg en werkzaam in verpleeghuis Maria-Oord te Vinkeveen: 3 verpleegkundigen en een Activiteiten Begeleidster.

Ook deze scholing werd afgesloten met een schriftelijk examen en dit maal slaagden alle deelnemers.