Training 2008

Trainingsprogramma 2008

Nightingale Nursing Center 2008

Aanleiding

Na enkele jaren geen scholingen te hebben verzorgd in Sri Lanka, kwam Medi-Aid in contact met Mrs Perera, directrice van the Nightingale Nursing Home in Negombo. Mrs Perera beheerde een nursery home waar een aantal hoog bejaarden zorg kregen. Evenals in het Welcome Village bestond het personeel werkzaam in de zorg, een enkele verpleegkundige na, uit niet of onvoldoende geschoolde medewerkers.

Uitgebreid programma

Zo startte Medi-Aid in 2008 met een programma, gebaseerd op dat van 2002 en 2003 van, in totaal 8 weken. Een meer uitgebreid programma en langer van duur, met als doel; meer continuïteit en beklijving van het geleerde.

Twee-om-twee

Gedurende de 8 weken gingen er steeds 2 trainer-koppels naar Sri Lanka. De trainers waren ook ditmaal professionals van verschillende disciplines uit verpleeghuis Maria-Oord te Vinkeveen. De variatie aan expertise (verpleegkundigen, medici en paramedici) gaf de deelnemers een gevarieerd aanbod aan onderwerpen. Evenals alle andere keren, was de scholing een combinatie van theorie, praktijklessen en training on the job.

 Aantal deelnemers en geslaagden

Het aantal deelnemers in 2008 was 18, waarvan er 16 slaagden na 8 weken.